couscous.co.il
צור קשר אודות מעשיות מילון פורום תרופות  פתגמים בדיחות וחידות מתכונים אמונות ומנהגים ראשי

פתגמים שגולשים שלחו

כאן תוכלו להוסיף פתגמים משלכם

 ק ר ש ת     ע פ צ  מ נ ס   י כ ל      ז ח ט    ד ה ו   ב ג א 

  לשמיעת הפתגם יש ללחוץ על הרמקול. פעם אחת להורדת הקובץ ופעם נוספת לשמיעתו   

מ,נ,ס

 

הפתגם: מדאר לבגר תעבי תבן

פרוש: מהרפת ניתן לקבל רק קש

לדוגמא: אי אפשר לקבל יותר ממה שיש

הפתגם: מניין מה דרב איל מזות ישייר דם

פרוש: מאיפה שלא תכה את האיש הקרח-יצא דם

לדוגמא: מה שלא תעשה, התוצאה תהיה לא טובה

הפתגם: מניין הד לערייק,קלו מלדק זדייר

פרוש: הענף יוצא מהגזע

לדוגמא: הילדים יוצאים כמו ההורים

הפתגם: משיתי חתה איל רבה וג'יבתי עוד עווז

פרוש: הלכת עד ליער והבאת עץ עקום

לדוגמא: על אדם שהיה אמור להביא משהו מוצלח ולא הצליח

הפתגם: משית איל קרמה אוצ'חאב לי איל קרמוס פיהה, שעה סיבתה חליאהה אול נמוש פיהה

פרוש: הלכתי אל עץ התאנים וחשבתי למצוא פרי, לצערי מצאתי עץ הרוס ומלא יתושים 

לדוגמא: חשבתי ללכת לאיזה מקום ולמצוא מנוחה, אך מצאתי מקום הרוס


הפתגם: מהתוורי ליש חרוב בלאדי

פרוש: אל תראה לי את החרובים של העץ בעיר שלי 

לדוגמא: אל תספר לי על משהו שאני מכיר ויודע

הפתגם: מלא אל  עמאש ולא לעמה

פרוש: עדיף עיניים חולות מאשר עיוורון 

לדוגמא: להסתפק במשהו חלקי, עדיף מאשר להפסיד הכל

הפתגם: מעה מין תקון פחלו תקון

פרוש: עם מי שתהיה, תהיה כמוהו

לדוגמא: אמור לי מיהו חברך ואמור לך מי אתה

הפתגם: סידי, עלא סיבא תלק מרתו עלא חזקא

פרוש: אדם חיפש סיבה להתגרש ועל נפיחה קלה התגרש מאישתו

לדוגמא: כשמאוד רוצים למצוא סיבה - מוצאים

אתר קוסקוס- עמוד ראשי
כל הזכויות שמורות
© 2002 קוסקוס. Copyright © 2002, Rights Reserved