couscous.co.il
צור קשר אודות מעשיות מילון פורום תרופות  פתגמים בדיחות וחידות מתכונים אמונות ומנהגים ראשי

פתגמים שגולשים שלחו

כאן תוכלו להוסיף פתגמים משלכם

 ק ר ש ת     ע פ צ  מ נ ס   י כ ל      ז ח ט    ד ה ו   ב ג א 

  לשמיעת הפתגם יש ללחוץ על הרמקול. פעם אחת להורדת הקובץ ופעם נוספת לשמיעתו   

 

ק,ר,ש,ת

ק

הפתגם: קטאר מיניק קאן יעמי סבאח ותעשה בעורק אל לפת 

פרוש: יותר ממך אמרו שיאכלו וישתו עד הבוקר ובסוף אכלו רק לפת

לדוגמא: על אדם שמתכנן תוכניות גדולות, שאין הבטחה בהצלחתן 

הפתגם: קונת מעלמה תה לרזעת מתעלמה

פרוש: הייתי בוסית והפכתי להיות משרתת

לדוגמא: הגלגל מסתובב לו- פעם אתה למעלה ופעם למטה

ר

הפתגם: רבי חנפו משא ווחלאה דייפו 

פרוש: הרב חנפו הלך ועזב את אורחיו

לדוגמא: על אנשים שבאו לביקור לאחר זמן רב, בעל הבית מצא לו עיסוק אחר 

הפתגם: רבי תידרס ,תידרס על הראסו 

פרוש: הרב שמטיף לתלמידיו בעצם דואג לעצמו

לדוגמא: אדם המחנך אדם אחר, רק לטובת עצמו

הפתגם: רבעה דנסא ולגרבא ליבשה

פרוש: 4 נשים בבית ונאד המים יבש

לדוגמא: כל הנשים שבבית עצלניות

ש

 הפתגם: עיישת ומאלי ואילה משית -אש בקאה 

פרוש: חחיתי כמו מלכה ואם מתתי מה נשאר לי

לדוגמא:  כשאדם חי טוב בחייו וכשהוא מת דבר לא נשאר לו

 

ת

הפתגם: תייתקאדה אל מאל דז'דין אותבקא סנאה לידיין

פרוש: הכסף של היורשים נגמר והמקצוע נשאר לתמיד

לדוגמא: אל תסמוך על כספו של האחר, למד מקצוע ותתרנס בכבוד 

הפתגם:קולהה בילדה ותחרראה ביז'דה 

פרוש: אוכלים אותה בטעם טוב ומוציאים אותה בשריפה

לדוגמא:  על אכילת פלפל חריף

 

אתר קוסקוס- עמוד ראשי
כל הזכויות שמורות
© 2002 קוסקוס. Copyright © 2002, Rights Reserved