קוסקוס 
יהדות מרוקו
תמונות | | כל הכתבות | 3 מבקרים


 מרוקו אז והיום
 :: אודות
 :: המלאח
 :: אם הבנים
 :: אלופי האגרוף
 :: רעידת אדמה באגדיר
 :: השוק המרוקאי
 :: יהדות מרוקו
 :: ארגון חיי הקהילה
 :: דור התמורה
 :: דגל מרוקו
 :: מלחמת העולם ה-2
 :: יומן מסע
 :: חנוכת הבית
 :: הרי האטלס
 :: ראש השנה

 chez Hanna אתאי בנענע
 :: אריק משעלי
 :: אבנר דן

 הקליטה בארץ ישראל
 :: שיר על חיפה
 :: סיפורי הגזזת
 :: מעברות שנות החמישים

  השפה המרוקנית
 :: כלי תחבורה
 :: חברי קוסקוס
 :: חידושים והמצאות
 :: שמות החיות במרוקנית

 סיפורי עם- מעוודאת
 :: המורה ותלמידיו
 :: המלאכה
 :: פינוקיו
 :: סנדוק דל מוח
 :: דירה להשכיר
 :: העני והעשיר
 :: הכינה והקרציון
 :: הדג הקטן והדג הגדול
 :: הזאב והכבשה
 :: הזאב והצפור
 :: דהייביה ותלאתא דל בראל
 :: עמור ותמור
 :: תגייה חמרה
 :: המלכה והשיפחה
 :: אתלאזיאה
 :: לחואייז דסלטאן אזדאד

 מוסיקה מרוקנית
 :: עדבתי קלבי
 :: Loucane endi el mlaine
 :: ma nenssek
 :: AYLI AYLI
 :: האד אל כאס
 :: אואיי סתיריקה
 :: יא בדוויאה
 :: חביבי דיילי
 :: כלי נגינה בדנדנייה
 :: כלי נגינה מרוקניים

  סיפורים מבית
 :: סיפור עלייה של הוריי
 :: משחקי ילדות
 :: מבית סבא
 :: אמונות

 לניהול בלבד
   
    
 

 סקר
?מחובר לשורשים או לא
 מחובר מאוד
NaN% מחובר חלקית
NaN% לא מחובר כלל

 חיפוש במאגר
  

  משחקי ילדות

במרקש קראו לילקוט בית הספר למאלה,והיו גם משחקים חמש אבנים עם עצמות מרובעות של תרנגול או עוף אחר, כמובן ששיחקנו במחבואים,קראנו לזה קשקשcachecache שיחקנו הבנות בקלאס,ועם בני הדודים שלי השלכנו כריות אחד על השני עד ,שמישהו היה נפגע ומתחיל לבכות. מיד השתקנו את הבכיין שמה אחד ההורים יכנס ואז באמת יגמר המשחק. אמי סיפרה לי שהיא וחברותיה שיחקו בבואיתה bouita בית קטן,והיא שלחה את אחת מחברותיה להביא מהשכנה שוייש דל חרכום shuiesh del cherkom- יעני לבישול.קפצנו בחבל(הבנות) והבנים שיחקו בטרומביה trombia מין סביבון שלופף בחוט עבה וניזרק על הריצפה והטרומביה הסתובבה 
בבית של פריאנטה

משחק עם עצמות של בהמה[כבש/שור] בצרפתית LES OSSELLETS שיחקו עם כדור טניס היו צריכים להפוך את העצמות תוך כדי זריקת הכדור ולטפוס את הכדור לאחר הפיכתן מי שלא טופס את הכדור חזרה נפסל בעיניין מחבואים CACHE CACHE אחד מהילדים היה סוגר את עיניו SAN TRICHER מבלי לזיף הילדים התחבאו וכל מי שרואים אותו היה נפסל על ידי הילד שסגר עיניו TROMBIYA סביבון הכן היו סביבונים קשים מעץ וגם מפלסטיק קשיח עם מסמר בקצה משחק לבנים בלבד היתה תחרות למי יש את הסביבון אכי מהיר ואכי חזק לפעמים שברנו את הסבבונים החלשים יש עוד הרבה משחקים אין לי בעיה לדון בהן ולהסביר כל משחק

 
סבתא בישלה דייסה
"ביט ביט ביטטה או ז'ווית משית אל דיק אל בית סיבת פאר קד אל עאפרית תא יאכיל פתתה וז'ית קולת לו דוקני קאלי לא לא לא לא משית ענד אל קאדי אול קאדי סבעו מאדי ולחלאב תגרדעא או תוואתיהא" זה היה מלווה בלחן קצבי, ובצביטות קלות בגב היד, כשהפואנטה מלווה בדיגדוגים בבית השחי כמובן

 
קלפים במרוקו
רונדה -בקלפים של מגדת העתידות במשחק הזה משחקים שניים עד ארבעה איש או אפילו ילדים, הקבוצה או היחיד שניצח במשחק דהיינו הגיע ראשון ל 40 נקודות בספירה הכריז על השני: עאמלת עליק חמאר בילוט, שהוא יותר נוטה להיות משחק צרפתי או שאולי רק נעשה בו שימוש בטכסט צרפתי כגון: בילוט רו-בילוט, רו-מיסיון אם מישהו רימה במשחק הכריזו עליו רו-מיסיון והיה צורך להוכיח שהוא רימה שמות הקלפים לאס / דוס / טרים /קואטרו / סינקו /סתה /שבעה / סוטה /אלקבר/ אוראי הדמיות והסמלים הם בספרדית הכלפים מחולקים לארבע סמלים והם אורוס OROUSSE קופס KOUPASSE בסטוס BASSTOSSE ספדה SPADA הדמיות בכלפים להבדיל בין הכלפים שכולנו מכירים לס ASSE דוס DOSSE טריס TRISSE קואטרו KOUATRO סינקו SINKO סטה STA שבעה SBAA תמניה TAMANIA תסעוד TASOOUD סוטה SOTA קבר KABARE ראיי RAYE המשחקים הם : רונדה / אלעיטה /טריס /קנה

 
 חכמי מרוקו
 :: ר' יצחק ויצמן זצוק"ל
 :: באבא סאלי זצוק"ל וזיע"א
 :: רבני העיר פס
 :: ללה סוליקה
 :: הרב מסעוד רווח
 :: רַבִּי אֶפְרַיִם אַנְקַוָה
 :: רבי שלום משאש
 :: הרב שלום אמזלג זצ"ל
 :: אור חיים הקדוש
 :: ר' דוד הכהן סקלי
 :: רבי חיים בן עטר
 :: רבי בן ציון אבא שאול
 :: רבי עמרם בן דיוואן
 :: הרב מיכאל אזרד
 :: רבי דוד בוזגלו
 :: רבי רפאל ברוך טולידאנו
 :: סיפורי חכמים
 :: הרמב"ם
 :: הרב יוסף משאש זצ"ל
 :: חכמי מרוקו

 פייטנים ופיוטים
 :: המשך הקסידה
 :: הזמנה לפיוט
 :: קסידת יוסף הצדיק
 :: שירת הבקשות
 :: פיוט רבי אברהם אמסלם
 :: שיר של רבי דוד חסין
 :: פריחא בת יוסף
 :: הפייטן ר' יוסף יפרח

 ספר התסלית
 :: ספר התסלית
 :: המסורת מספרת

 ירושלים ביהדות מרוקו
 :: שיר לירושלים
 :: פיוט לירושלים
 :: ירושלים בליבנו
 :: הרב צו"ף דב"ש
 :: התיישבות בישראל
 :: שלוחא דרבנן-שד"ר
 :: מראקש וירושלים

 חדשות ועדכונים
 :: אוריינטל
 :: עוד ברשת
 :: פתיחה

 העפלה של יהדות מרוקו
 :: תנועות נוער
 :: מאיר קנפו
 :: ספינת אגוז
 :: תנועת שרל נטר
 :: האגודות הציוניות

 חגים- אלעיד
 :: סוכות
 :: שבועות
 :: ל"ג בעומר
 :: יום הכיפורים
 :: המימונה
 :: פסח
 :: פורים
 :: חנוכה
 :: קמים לסליחות

 נושאים נצפים
 :: יהדות מרוקו
 :: אבנר דן
 :: ראש השנה
 :: שירת הבקשות
 :: חנוכת הבית

 

Fullxml -קוסקוס אתר עם שורשים